مهمترین اقدامات زیست محیطی

مهمترين اقدامات و برنامه هاي زيست محيطي و فرهنگ سازي در شركت سيمان سپاهان

 


 

- نصب و جايگزيني پيشرفته ترين فيلترهاي هيبريد در خطوط توليد با صرف هزينه اي بالغ بر هشتاد ميليارد ريال و با حداكثر خروجي  به ميزان 5 ميلي گرم بر متر مكعب

 


 

http://www.sepahancement.ir/userfiles/image/zist/behsazi1.jpg

http://www.sepahancement.ir/userfiles/image/zist/behsazi2.jpg

 - جاري سازي و بهبود عملكرد نظام مديريت زيست محيطي مطابق با استاندارد ISO 14001: 2004 در قالب نظام IMS .

- استقرار نظام هاي هفت سين صنعتي (7S ) و پيشنهادات (SS )در راستاي تحقق اهداف زيست محيطي .

- ايجاد و توسعه فضاي سبز و افزايش ميزان آن از 460 هكتار در سال 1384 به 720 هكتار تا پايان سال 1387.

- استفاده از سرباره ضايعاتي ذوب آهن در جهت تعاملات زيست محيطي خصوصا ً كاهش گازهاي گلخانه اي

- حذف خازن هاي PCBs و جايگزيني خازن هاي فاقد اسكارل (Non-PCBs )

- كاهش ميزان مصرف انواع انرژي از جمله انرژي الكتريكي و حرارتي با اعمال مديريت و مميزي انرژي

- انجام بازرسي هاي دوره اي و پايش و اندازه گيري پارامترهاي زيست محيطي مانند : گرد و غبار ، گازها ، پساب خروجي و .... و ارزيابي و تطابق زيست محيطي آنها

- زيباسازي و بهسازي محيط شركت با طراحي مناظر طبيعي ، آب نماها و درج شعارهاي زيست محيطي

- اعمال مديريت ضايعات و ......